Investicijų grąža

Niekam nėra paslaptis, kad investicijos į visuomeninio maitinimo verslą atsiperka greičiausiai. Dažniausiai tai įvyksta 3-5 metų bėgyje, o esant itin gerai verslo koncepcijai – jau po 2-3 metų. Investicijos į nekilnojamą turtą – jos atsiperka vidutiniškai po 8-12 metų. Štai akivaisdus skirtumas kur pelningiau.

Kokia galima investicijų grąža:

  • Per akcijas (dividentų pagrindu). Akcininkas dalyvauja akcininkų susitikimuose, seka įmonės vystymąsi ir gauna dividentus.
  • Investuotojas yra ne tik akcininkas, bet ir tiesiogiai dalyvauja vystant verslą. Šiuo atveju jis gali pats reguliuoti grąžą pagal esamą verslo situaciją (reikalui esant, dalį grąžos gali skirti tolesnėms investicijoms bei verslo tobulinimui, kas ateityje padidins ir pačią grąžą).

Daugiau informacijos:
+37064511143
info@vmus.lt