Auditas ir kontrolė

VMUS siūlo savo klientams įsteigti naują įmonę arba nusipirki jau veikiančią įsteigiamt naują verslą arba esamą verslą pertvarkant . Mes ne tik padėsime Jums startiniame etape, bet ir pasirūpinsime verslo kontrole bei auditu. Sekame visą įmonės darbo eigą ir stengiamės ištaisyti netinkamai atliekamus darbus. Galimos trumpalaikės arba ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys, taip pat vienkartinės verslo kontrolės paslaugos.

Ką darome:

  • Sekame ir kontroliuojame jūsų įmonės darbo sklandumą (galimos kasdienės patikros, taip pat patikros kartą į savaitę, kas dvi savaites arba kartą per mėnesį);
  • Atliekame prekių judėjimo kontrolę;
  • Vedame atsekamumo žurnalus (žurnalą gali pildyti virtuvės šefas, atsakingas asmuo ar pasamdytas žmogus);
  • Reikalui esant, pakeičiame valgiaraštį o jei reikalinga ir konceptą;
  • Stebime, ar darbuotojai deramai atlieka savo pareigas.

Patikėkite Jūsų įmonę mums, ir mes pasirūpinsime jos veiklos kokybe.
Daugiau informacijos:
+37064511143
info@vmus.lt